Sveriges Gjuteritekniska Förening
 Gjuterihistoriska Sällskapet