Kontakt

Sekretariatet sköts av Ingemar och Ingrid Svensson.

Verkställande ledamot: Ingemar Svensson
Medlemskapsfrågor: Ingrid Svensson

Adressen till Gjuterihistoriska Sällskapet är:
 
Kullgatan 17
561 46 Huskvarna
Tel 036 - 504 56, 070 - 690 76 08
Fax 036 - 504 24
E-post sgf-ghs@telia.com