Gjuterihistoriska Sällskapet (GHS)

Gjuterihistoriska sällskapet

GHS bildades år 1984 av ett antal personer med intresse för gjuteriteknikens historia och utveckling.
Sällskapet har idag ca 200 personliga medlemmar och 20 företag som stödjande medlemmar.
Sällskapet leds av en styrelse med 7 ledamöter.