Gjuterihistoriska Sällskapet (GHS)

Gjuterihistoriska sällskapet

GHS bildades år 1984 av ett antal personer med intresse för gjuteriteknikens historia och utveckling.
Sällskapet har idag ca 150 personliga medlemmar och 16 företag som stödjande medlemmar.
Sällskapet leds av en styrelse med 7 ledamöter.