Kontakt

Verkställande ledamot: Ingemar Svensson
Medlemskapsfrågor: Ingrid Svensson
Sekretariat:
Kullgatan 17
561 46  Huskvarna

Tel 036 - 504 56, 070 - 690 76 08
E-post sgf-ghs@telia.com