Mål

  1. Befrämja forskning om gjuteritekniken och gjuteriteknikens historia och
    utge och sprida skrifter i dessa ämnen.
  2. Vara huvudman för insamlande av gjutna föremål, utrustning för gjutning
    samt arkivarier av gjuterihistoriskt intresse.
  3. Verka för att gjuterihistoriska museer inrättas.