Nyheter och kommande aktiviteter

Referat från Årsstämman 2021, som hölls i Norrahammar den 21 september 2021.

Referat från styrelsemötet den 20 september 2021

Ny skrift utkommen:

Minnen från min tid i gjuteriindustrin - 21 gjutare minns tillbaka

Efter flera års arbete är nu skriften ”Minnen från min tid i gjuteriindustrin” klar. I denna skrift dokumenteras 21 personers minnen från anställning i ledande befattningar i svensk gjuteriindustri. Minnena belyser den gjuteritekniska utvecklingen ur flera olika aspekter. Hur man löst olika problem i driften belyses i några fall. En annan inriktning på några minnen är belysning av genomförd forsknings- och utvecklingsverksamhet. Flertalet av minnena är nedskrivna av personerna själva. Några är nedskrivna efter intervju av personerna.

 Följande personers minnen är dokumenterade i skriften:

-  Kaj Andersson             -  Lars-Erik Björkegren

-  Fred Borrman               -  Sven-Erik Dahlberg

-  Christer Davidsson      -  Sten Farre

-  Göthe Fernheden         -  Torbjörn Fred

-  Ingvar Hallgren            -  Kurt Hammarlund

-  Kurt Henneke              -  Mats Holmgren

-  Evert Lidén                  -  Boo Meyner

-  Bengt Nygren              -  Conny Oldenby

-  Kurt Rindstål               -  Rudolf Sillén

-  Ingemar Svensson        -  Bertil Thyberg

-  Sten Zetterlund

 Skriften, som är på 264 sidor, kan beställas från Gjuterihistoriska Sällskapet tel 036 – 50 456, 070 – 690 76 08 eller per e-mail sgf-ghs@telia.com. Priset är 250 SEK för medlemmar och 300 SEK för övriga. Portokostnader tillkommer.
MEDLEMSFÖRTECKNING 2021

En Medlemsförteckning för Gjuterihistoriska Sällskapet per 2021 har tryckts. I denna ges förutom en förteckning över Sällskapets personliga och stödjande medlemmar bland annat följande:

 -   Uppgift om styrelseledamöter

-   En kort beskrivning av Gjuterihistoriska Sällskapet

-   Stadgar för Gjuterihistoriska Sällskapet

-   En förteckning över Sällskapets hittills utgivna Skrifter och Meddelanden

 

NYA STÖDJANDE MEDLEMMAR

Arvika Gjuteri AB, Arvika

AB Sedenborgs Metallgjuteri, Kvicksund

Norrlandsgjuteriet AB, Robertsfors


Nu finns Meddelande nr 17 Svenska Gjuterier under 1900-talet under publikationer här på vår hemsida. Tryck här eller på titeln. Känner Du till några fler gjuterier eller anser Du att något är fel hör av Dig till sekretariatet.