Sveriges Gjuteritekniska Förening (SGF)

Sveriges Gjuteritekniska Förening skall vara den i Sverige ledande föreningen för personer anställda i svensk gjuteriindustri, vid leverantörsföretag till denna och vid gjutgodsanvändande företag.

SGF har ca 730 medlemmar. Föreningen leds av en Huvudstyrelse med 8 ledamöter och 3 suppleanter. Samtliga lokalavdelningar är representerade med vardera två ledamöter i Huvudstyrelsen. SGF har en sekreterare som är föreningens Verkställande Ledamot, VL.

Huvudstyrelsen utser inom sig ett Verkställande Utskott (VU).