Lokalavdelningar

Föreningen är geografisk indelad i följande tre lokalavdelningar

- Nordöstra
- Södra
- Vänern-Vättern