Medlemskap

Varje person, som genom sitt medlemskap kan vara föreningen till gagn, kan bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är   250 SEK per år för medlemmar med adress i Sverige. För övriga är den 350 SEK per år. I medlemsavgiften ingår även prenumeration på tidskriften Gjuteriet och erhållande av Medlemsmatrikeln, som uppdateras vartannat år.

Ansökningsblankett