Medlemskap

Varje person, som genom sitt medlemskap kan vara föreningen till gagn, kan bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är 400 SEK per år för medlemmar med adress i Sverige. För medlemmar med adress i utlandet är den 550 SEK per år. I medlemsavgiften ingår även prenumeration på tidskriften Gjuteriet och erhållande av Medlemsmatrikeln, som uppdateras vartannat år.

För pensionärer med adress i Sverige är medlemsavgiften 300 SEK och för pensionärer med adress i utlandet är den 450 SEK.

Höjda medlemsavgifter 2020

Ansökningsblankett