Nyheter och kommande aktiviteter

Årets kongress kommer att hållas i Karlstad på Elite Stadshotellet den 11-13 september under förutsättning av att Covid-19-pandemin inte stoppar den. Program och anmälan.

Gjuteridagarna flyttas fram ett år

Med anledning av Coronaviruset har beslutet tagits att senarelägga Gjuteridagarna, som arrangeras i samarbete med Gjuteriföreningen. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi beslutat att flytta fram Gjuteridagarna. Preliminärt nytt datum för konferensen är den 24-25 mars 2021.


OBS! VU har beslutat att rekommendera respektive avdelning att flytta fram sina årsmöten till dess att situationen med Covid-19 har stabiliserats. Samtliga avdelningar har därför flyttat fram sina årsmöten. Nya tider kommer när läget lugnat sig.

Referat från Huvudstyrelsens möte 2020-03-24

Referat från Vänern-Vätternavdelningens höstmöte den 28 november i Baskarp.

Referat från Finlands Gjuteritekniska Förenings årskongress 2019 i Kotka

Södra avdelningen höll höstmöte den 21 november i Eksjö och Huskvarna. Referat

Nordöstra avdelningen höll höstmöte den 21 november i Åkers Styckebruk.

Referat från årets kongress, hölls i Strömstad den 13-15 september med ca 110 deltagare.

Referat från Danmarks Stöberitekniske Forenings årskongress den 20-21 september 2019 i Vejie

Vänern-Vätternavdelningen höll årsmöte i Hjo den 3 juni 2019. Referat från studiebesöket. Bild från årsmötet
Referat från själva årsmötet.

Södra avdelningen höll årsmöte den 16 april 2019 i Svedala. Referat.

Nordöstra avdelningen höll årsmöte den 4 april 2019 i Oxelösund. Referat

Referat från Huvudstyrelsens möte 2019-09-13

Referat från Norges Stöperitekniske Forenings kongress den 9-11 maj 2019 i Krakow


Innehållsförteckning för Tidskriften GJUTERIET 2016

Gjuteriteknisk handbok finns nu i digital form på www.gjuterihandboken.se