Nyheter och kommande aktiviteter


Kallelse till digital stämma den 22 oktober 2020. Dagordning.

Referat från huvudstyrelsens möte den 16 september 2020.

Kongressen 2020 inställd. Se brev här.

Årets kongress kommer att hållas i Karlstad på Elite Stadshotellet den 11-13 september under förutsättning av att Covid-19-pandemin inte stoppar den. Program och anmälan.


Nordöstra avdelningen höll årsmöte den 10 september 2020 i Hallstahammar.

Gjuteridagarna flyttas fram ett år

Med anledning av Coronaviruset har beslutet tagits att senarelägga Gjuteridagarna, som arrangeras i samarbete med Gjuteriföreningen. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi beslutat att flytta fram Gjuteridagarna. Preliminärt nytt datum för konferensen är den 24-25 mars 2021.


OBS! VU har beslutat att rekommendera respektive avdelning att flytta fram sina årsmöten till dess att situationen med Covid-19 har stabiliserats. Samtliga avdelningar har därför flyttat fram sina årsmöten. Nya tider kommer när läget lugnat sig.


Referat från Vänern-Vätternavdelningens höstmöte den 28 november i Baskarp.

Referat från Finlands Gjuteritekniska Förenings årskongress 2019 i Kotka

Södra avdelningen höll höstmöte den 21 november i Eksjö och Huskvarna. Referat

Nordöstra avdelningen höll höstmöte den 21 november i Åkers Styckebruk.

Referat från årets kongress, hölls i Strömstad den 13-15 september med ca 110 deltagare.

Referat från Danmarks Stöberitekniske Forenings årskongress den 20-21 september 2019 i Vejie

Vänern-Vätternavdelningen höll årsmöte i Hjo den 3 juni 2019. Referat från studiebesöket. Bild från årsmötet
Referat från själva årsmötet.

Södra avdelningen höll årsmöte den 16 april 2019 i Svedala. Referat.

Nordöstra avdelningen höll årsmöte den 4 april 2019 i Oxelösund. Referat

Referat från Huvudstyrelsens möte 2019-09-13

Referat från Norges Stöperitekniske Forenings kongress den 9-11 maj 2019 i Krakow


Innehållsförteckning för Tidskriften GJUTERIET 2016

Gjuteriteknisk handbok finns nu i digital form på www.gjuterihandboken.se