Nyheter och kommande aktiviteter

Årets kongress kommer att hållas i Malmö den 16-18 september. Program. Anmälan. Kongressbroschyren kommer att sändas ut i augusti.

Nordöstra avdelningen höll årsmöte i Södertälje den 7 april 2022. Årsmötesprotokoll. Referat från studiebesök på Scanias nya gjuteri.

Södra avdelningen höll årsmöte i Storebro den 28 mars 2022. Besöksrapport.

Vänern-Vätternavdelningen höll årsmöte den 23 mars 2022 i Lyrestad. Rapport

Förändringar inom ekonomihanteringen

Protokoll från Huvudstyrelsemöte 2022-04-01

Vänern-Vätternavdelningen höll höstmöte med julbord den 1 december 2021 i Arvika. Referat

Södra avdelningen höll ett digitalt höstmöte den 29 november 2021 kl 14.00. Protokoll. Rudolfs bilder.

Kongress med årsmöte hölls på Elite Stadshotellet i Karlstad den 10-12 september 2021. Årsmötesprotokoll.

Referat från Nordöstra avdelningens årsmöte den 2 september 2021 i Mariefred

Referat från den digitala stämman den 22 oktober 2020.


Innehållsförteckning för Tidskriften GJUTERIET 2016

Gjuteriteknisk handbok finns nu i digital form på www.gjuterihandboken.se