Publikationer

Skrift nr

Författare och titel

Pris (SEK)

1

M Fritz. Gjutjärnets tidsålder. Del I. Svensk järngjutning fram till 1800-talets mitt. Utgiven 1989.

Nr 1 och 2 tillsammans

 

200:-

2

B Berglund. Gjutjärnets tidsålder. Del II. Svensk järngjutning 1850 - 1910. Utgiven 1989.

3

L Villner: Sjuttonhundratalets gjuteriteknik enligt Sven Rinman. Utgiven 1993

150:-

4

H Eriksson: Gjuteriminnen från Åkers. Utgiven 1994

75:-

5

M Fritz. Svensk gjuteriindustri under 1900-talet. Utgiven 1996

100:-

6

K Beckius: Form- och kärntillverkning i svenska gjuterier under 1900-talet.Utgiven 1998

100:-

7

K Beckius: Gjuteriindustrins leverantörer under ett sekel. Utgiven 2001

150:-

8

K Beckius: Svensk gjutgodstillverkning under 1900-talet - från smältning till färdigt gods. Utgiven 2003

150:-

9

K Beckius: Stålgjuterier och stålgjutgods i Sverige - en 125-årig historia. Utgiven 2005

150:-

10

K Rindstål: Näfveqvarns Bruk - Monografi om ett gammalt anrikt bruk i södra Södermanland. Utgiven 2004 

150:-

11

K Beckius: Gjutgodsets egenskaper - kunskapsutveckling, kvalitet och konkurrens under 1900-talet. Utgiven 2008

150:-

12

I och I Svensson: Gjuterihistoriska Sällskapet 25 år. Utgiven 2009

150:-

13

Metallgjutningens och några metallgjuteriers historia. Utgiven 2009

200:-

14

En gjutmästare tänker tillbaka - J G Söderlund -  Mästaren som blev Volvo och Penta pionjär. Utgiven 2009

150:-


 15Några järngjuteriers historia. Utgiven 2011
 200:-
 16K Hammarlund: Segjärnets introduktion och utveckling i Sverige. Utgiven 2014
 200:-
 17O Granehult: Krönika om aducerjärn
 200:-
 18J Ekengård m fl: Gjutarnas Sångbok
 120:-
 19O Granehult: Gustaf A Blume. Biografisk uppsats om en märkesman i svensk gjuteriindustri 1905-1920
 120:-
 B 1
B Ullhagen: Järnkärlek
  200:-
 B 2
E Cornell: Modernitetens fingeravtryck. Gjutjärnet som byggnadstekniskt och dekorativt material
 400:-
 B 3
B Spade, K Malmsten, A Åsgrim Berlin: Åminne Bruk. Människor och maskiner
 275:-
 B 4
K. Kollberg, B Ullhagen: Alunda Gjuteri - Handen, Ögat & Järnet
 225:-


Meddelande nr.

Författare, titel

Pris (SEK)

1

H Moeschlin: Vaxursmältningsmetodens historiska utveckling

100 :-

 2

N-E Lundh: Kluriga produkter och avancerade konstruktioner. UNO HELDERT gav historiska glimtar från svenska metallgjuterier och siade om framtiden

100:-

 3

E Lidén: Gjutna gravvårdar

100:-

4

C J Möller: På gesällvandring i slutet av 1800-talet
Tidigare publicerat i tidskriften GJUTERIET 1935

100:-

 5

Gjuteriteknikens kronologiska utveckling
Översättning från Modern Casting november 2002

100:-

 6

T Ahlenbäck: Gjutningens historia
Tidigare publicerat i tidskriften GJUTERIET 1979-1980

100:-

 7

E Lidén: Riddarholmskyrkans torn

50:-

8

Gjuteriutställning i Göteborg 1918. Tidigare publicerat i tidskriften GJUTERIET 1918           150:-
 
9

GHS 25 år - Miniseminarium 2009-09-22. Noteringar
 150:-
 
10

Föredrag hållna inom Sveriges Gjuteritekniska Förenings verksamhet sedan 1908 fram till och med år 2011. Kan erhållas antingen som ett häfte eller en CD

Häfte 200:-
CD 100:-

 11 Nils J Gille: Gjutningens historia
Tidigare publicerat i tidskriften GJUTERIET 1926:8

  150:-
 12 En gjutargesäll på vandring genom Europa i början på 1900-talet

 150:-
 13 AnnMarie Gunnarsson: ”Du tronar på minnen från fornstora dar”. Kronskorstenar av gjutjärn

 100:-
 14 Kanontillverkning vid Åkers Styckebruk

 100:-
 15 Några personligheter i svensk gjuteriindustri under 1900-talet

 150:-
 16 E. Lidén: Gjuteriers stämplar

 100:-
 17 I Svensson: Svenska gjuterier under 1900-talet
 150:-
 18 O Granehult: Johan Oscar Biörck - aducerjärnsfabrikör i Torshälla och Eskilstuna
 100:-

Medlemmar i Gjuterihistoriska Sällskapet har 50% rabatt på Meddelandena och skrifterna nr 16 -19. Till de angivna priserna kommer fraktkostnader. Beställ här via mail eller kontakta sekretariatet per tel 036 - 504 56.