Vänern-Vätternavdelningen

Ordförande Niclas Raunegger, Strömstad, tel arb 072 510 95 006
Vice ordförande Sten Farre, Jönköping, tel arb 010 228 49 07
Sekreterare Jan-Erik Berner, Skövde, tel arb 0500 - 52 34 30
Kassör Ulf Gotthardsson, Jönköping, tel arb 010 228 49 79

Representanter i Huvudstyrelsen:
Niclas Raunegger och Sten Farre med Martin Ståhlberg som suppleant 

Vänern-Vätternavdelningen håller årsmöte den 23 mars 2022 i Lyrestad. Rapport

Vänern-Vätternavdelningen höll höstmöte med julbord den 1 december 2021 i Arvika. Referat