Vänern-Vätternavdelningen

Ordförande Niclas Raunegger, Strömstad, tel arb 072 510 95 00
Sekreterare Sten Farre, Jönköping, tel arb 010 228 49 07
Kassör Mahsa Saeidpour, Norrahammar, tel arb 070 280 69 64

Representanter i Huvudstyrelsen:
Niclas Raunegger och Sten Farre med Anna Hellberg som suppleant 

Vänern-Vätternavdelningen höll årsmöte den 2 mars i Vadstena. Protokoll. Referat från studiebesök.

Vänern-Vätternavdelningen höll höstmöte med julbord den 6 december 2022 i Charlottenberg.

Vänern-Vätternavdelningen höll årsmöte den 23 mars 2022 i Lyrestad. Rapport

Vänern-Vätternavdelningen höll höstmöte med julbord den 1 december 2021 i Arvika. Referat