Vänern-Vätternavdelningen

Ordförande Niclas Raunegger, Strömstad, tel arb 072 510 95 006
Vice ordförande Sten Farre, Jönköping, tel arb 010 228 49 07
Sekreterare Mats Schüler, Timmersdala, tel arb 0500 - 47 47 89
Kassör Ulf Gotthardsson, Jönköping, tel arb 010 228 49 79

Representanter i Huvudstyrelsen:
Niclas Raunegger och Sten Farre med Martin Ståhlberg som suppleant 

Vänern-Vättern-avdelningen håller årsmöte i Arvika den 19 mars med studiebesök på UMS Casting AB. Program

Referat från Vänern-Vätternavdelningens höstmöte den 28 november 2019 i Baskarp.

Vänern-Vätternavdelningen höll årsmöte i Hjo den 3 juni 2019. Referat från studiebesöket.   Referat från själva årsmötet.