Vänern-Vätternavdelningen

Ordförande Niclas Raunegger, Strömstad, tel arb 072 510 95 006
Vice ordförande Sten Farre, Jönköping, tel arb 036 - 30 12 20
Sekreterare Mats Schüler, Timmersdala, tel arb 0500 - 47 47 89
Kassör Ulf Gotthardsson, Jönköping, tel arb 036 - 30 12 16

Representanter i Huvudstyrelsen:
Niclas Raunegger och Sten Farre med Martin Ståhlberg som suppleant 

Referat från Vänern-Vätternavdelningens höstmöte den 28 november 2019 i Baskarp.

Vänern-Vätternavdelningen höll årsmöte i Hjo den 3 juni 2019. Referat från studiebesöket.   Referat från själva årsmötet.