Vänern-Vätternavdelningen

Ordförande Niclas Raunegger, Strömstad, tel arb 072 510 95 006
Vice ordförande Sten Farre, Jönköping, tel arb 036 - 30 12 20
Sekreterare Mats Schüler, Timmersdala, tel arb 0500 - 47 47 89
Kassör Ulf Gotthardsson, Jönköping, tel arb 036 - 30 12 16

Representanter i Huvudstyrelsen:
Niclas Raunegger och Jan-Erik Berner med Sten Farre som suppleant 

Vänern-Vätternavdelningens höstmöte den 8 december i Karlstad. Program

Referat från Vänern-Vätternavdelningens årsmöte den 30 mars 2017 i Lödöse