Vänern-Vätternavdelningen

Ordförande Niclas Raunegger, Strömstad, tel arb 072 510 95 006
Vice ordförande Sten Farre, Jönköping, tel arb 010 228 49 07
Sekreterare vakant
Kassör Ulf Gotthardsson, Jönköping, tel arb 010 228 49 79

Representanter i Huvudstyrelsen:
Niclas Raunegger och Sten Farre med Martin Ståhlberg som suppleant 

Vänern-Vätternavdelningen håller årsmöte den 23 mars 2022 i Lyrestad. Rapport

Vänern-Vätternavdelningen höll höstmöte med julbord den 1 december 2021 i Arvika. Referat