Svenska Gjuteriföreningen

 

Danmarks Støberitekniske Förening

 

Finlands Gjuteritekniska Förening

 

Norges Støperitekniske Forening

 

 

Svenska Järn- och Metallgjuteriers Förening