Tidskriften Gjuteriet

Tidskriften Gjuteriet, som ingår i årsavgiften är en sammanhållande länk medlemmarna emellan. Den utkommer med sex nummer per år.

Innehållsförteckning för GJUTERIET 2016

Innehållsförteckning för GJUTERIET 2014 finner Du här

Innehållsförteckning för 2013 finner Du här.

Läs mer om tidskriften här