Verkställande utskott

Joakim Berlin, ordförande, mobil 070 866 98 33

Magnus Kihlström, vice ordförande, mobil 070 533 07 96

Sten Farre, ledamot, mobil 070 657 34 78

Anders Jansson, verkställande ledamot (VL), mobil 072 268 87 06